• Jan

  25

  2017
Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja


Opšti uslovi poslovanja


Uvodne odredbe

Za vrijeme korištenja portala Infostan i pripadajućih modula, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Infostan d.o.o. kao vlasnik Infostan portala zadržava pravo promjene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku uz prethodnu najavu putem objave na ovom portalu. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i odnose na sve korisnike portala.

Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju Internet stranice Infostan i pripadajućih modula, u slučaju samostalne registracije na neki od modula, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim vlastitim podacima. Infostan d.o.o. čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu upotrebe E-ZEV modula ili putem tender aplikacije za spajanja kupca i prodavača. Korištenjem ovog portala saglasni ste da opštim slanjem upita ili slanjem upita pojedinim kompanijama, podatke koje ste upisali pri registraciji budu dostupni na uvid kompaniji ili grupi kompanija koji su za iste zainteresovani a u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja. Kompanija koja se oglašava preko ovog portala pristaje da pripadajuću e-mail adresu ili broj telefona Infostan upotrijebi u svrhu slanja obavještenja o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje pojedinih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavještenja vezanih za oglas koji je kompanija objavila.

Infostan d.o.o. se obavezuje da podaci koje korisnik pohrani u našoj bazi neće biti ustupljeni trećoj strani pri čemu Korisnik zadržava pravo da te podatke ukloni u potpunosti

Zaštita autorskih i srodnih prava

Podaci na Infostan.ba portalu su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH i oni se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Zloupotreba podataka ili kopiranje bez odobrenja predstavlja kršenje ovog Zakona. Infostan nije odgovoran niti nadležan u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava od strane kompanije koja se oglašava putem Infostan portala. Ovaj portal i svi pripadajući moduli su u potpunosti vlasništvo kompanije Infostan d.o.o. Banja Luka i ekskluzivno je projektovan i razvijen za potrebe firme Infostan d.o.o.

Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Infostan zadržava pravo da isključi ili sankcioniše nalog korisnika ili kompanije koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja a posebno u slučaju ometanja rada portala ili pisanja uvredljivih komentara koja na bilo koji način vrše rasnu, vjersku ili rodnu diskriminaciju. Takođe, pod neovlaštenom upotrebom Infostan portala podrazumjevamo i kopiranje i prenos sadržaja Infostan portala na druge srodne portale ili štampane medije bez odobrenja pri čemu zadržavamo pravo da tražimo naknadu za nastalu štetu. Zadržavamo pravo i da iz liste komentara uklonimo reklame i ponude ka drugim kompanijama ili pojedincima koji se bave srodnim uslugama a koji kao takvi nemaju ugovor o reklamiranju sa kompanijom Infostan d.o.o.

Garancija na tačnost oglasa

Kako na tekstove kreirane od strane oglašivača nemamo uticaj, Infostan ne garantuje za njihovu tačnost, potpunost kao ni istinitost oglasa ili tekstova objavljenih kao sponzorisanih od strane kompanija. Svu odgovornost oko kvaliteta navedenih proizvoda ili usluga, njihove sigurnosti i legalnosti snosi sama kompanija koja se oglašava. Infostan nije nadležan ni u slučaju sklapanja ugovora između korisnika I kompanije kao ni za ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka kompanija koja se oglašava

Odgovornost za oglase

Kako na pojedine dijelove portala a posebno na dijelove za objavu komentara ili dijelove koji se učitavaju sa trećih servisa poput vremenske prognoze, kursne liste, komentara na socijalnim mrežama I sl., Infostan d.o.o. se ograđuje od navedenog sadržaja te eventualne štete do koje može doći pri korištenju Infostan portala kao i stranica na koje vode veze sa Infostan portala. Takođe, Infostan d.o.o. nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv kompanija koje se oglašavaju a baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva

Predaja oglasa

Kod predavanja oglasa na objavu., oglašivač dodjeljuje firmi Infostan pravo da prikaže informacije koje se odnose na proizvod i to putem ovog portala kao i putem vlastitih stranica na socijalnim mrežama. Zadržavamo pravo da uređujemo, mijenjamo, obrišemo ili odbijemo da objavimo sve oglase i reklame za koje smatramo da nisu u skladu sa ovim pravilima ili koji na bilo koji način diskredituju druge kompanije koje se oglašavaju na Infostan portalu. Takođe zadržavamo pravo da odbijemo objavu oglasa i ponuda koje nisu pravilno kategorisane, koje su sročene tako da daju lažnu sliku o samom proizvodu ili uslugama, duplirane poruke i oglase, oglase koje krše autorska prava, oglase koji na bilo koji način narušavaju kvalitet tekstova objavljenih na Infostan portalu, oglase ukradene ili robe sumnjivog porijekla kao i ostale robe ili usluga čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

Saglasnost korisnika i kompanija koje se oglašavaju

Oglašivač je saglasan da neće koristiti ovaj portal u smislu kršenja autorskih prava, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili uvredljive poruke ostalim korisnicima. Takođe, oglašivač je saglasan da zaposleni koji održavaju portal kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom obrade podataka ili prikaza istih krajnjim korisnicima a koje će biti otklonjene u najkraćem mogućem roku Infostan nije učesnik niti u jednom dijelu prodaje proizvoda i usluga osim u smislu pružanja usluge korištenja portala kao mjesta za prezentaciju proizvoda ili usluga pri čemu se kupoprodaja odvija isključivo između prodavača i kupca bez posredovanja portala ili firme Infostan d.o.o

Sudska nadležnost i ostale odredbe

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja portala, nadležan je Osnovni sud u B. Luci. Registracijom ili posjećivanjem portala potvrđujete da ste upoznati sa Pravilima i uslovima korištenja te da ih u potpunosti prihvatate te da ste saglasni sa njima. U slučaju da niste saglasni sa nekim od članova ovog Pravilnika, molimo Vas da više ne koristite Infostan portal niti bilo koji njegov modul. Infostan d.o.o.

Banja Luka, 2. Februar 2021. godine

 • Telefon:
  +387 51 961 691

 • Save Mrkalja 13
  78000 Banja Luka
  Bosna i Hercegovina

O nama

Infostan je Internet bazirana aplikacija namjenjena zajednicama etažnih vlasnika i vlasnicima nekretnina a predstavlja našu verziju rješenja za međusobnu saradnju izvođača radova na održavanju kuća i stanova i samih vlasnika nekretnina.

© Copyright 2016 - 2024 Infostan - Izrada i projektovanje Infostan d.o.o. - Verzija 1.3
Politika privatnosti - Opšti uslovi poslovanja